3-15 дни

24/7 Кардио мониторинг

Дистанционно проследяване на жизнени показатели чрез 3-канално ЕКГ устройство от специализиран екип.

230 - 870 лв.

Цената зависи от дните на избрания пакет.

Какво включва пакета и за кого е подходящ?

Комбинацията от преносимо устройство и софтуер дава възможност за: 

 • Точно идентифициране на пациентите с риск от влошаване. 
 • Своевременно разпознаване и съобщение за влошаване. 
 • Системата използва изкуствен интелект, който анализира повече от 100 различни физиологични параметъра, за да осигури на медицинските специалисти висока резолюция за диагностика, несравнима със съществуващата апаратура в конвенционалните лекарски кабинети. 

За кого е подходящ? 

 • Пациенти, които имат нужда от диагностика на сърдечно-съдов риск – промени в кръвно налягане, сатурация, неустановени аномалии и др. 
 • Пациенти, преживели кардиологични интервенции и инвазивни процедури.

Какво получаваш след края на мониторинга?

 • Доклад-заключение за състоянието на всички изследвани физиологични параметри и промяната им във времето. Определяне на степента на общия и сърдечно-съдов риск на база отклонения от нормалните стойности. Движението на виталните параметри в наблюдавания период се отразява в графичен и табличен вид; 
 • Препоръки за необходими допълнителни консултации със специалисти от различни терапевтични области; 
 • Препоръки за необходими допълнителни лабораторни, микробиологични, вирусологични, образни и/или инвазивни методи на изследване; 
 • Препоръки за необходими промени в начина на живот, корекции в диетичния режим; 
 • Препоръки за иницииране на медикаментозна терапия (при необходимост) или корекции в съществуващата до момента такава; 
 • План за последващи включвания за контрол на състоянието 

 

Какви са цените на мониторинга? 

Дистанционен мониторинг и медицинско заключение за:

 • 3 ДНИ – 230 лв. 
 • 5 ДНИ – 330 лв.
 • 7 ДНИ – 450 лв.
 • 10 ДНИ – 600 лв.
 • 15 ДНИ – 870 лв.

Защо да избера?

Технология

3-канално ЕКГ устройство с апликация, което анализира повече от 100 различни физиологични параметъра.

Превенция

Навременна диагностика на сърдечно-съдов риск и превенция на тежки и животозастрашаващи състояния.

Специалисти

Специализиран медицински екип от кардиолози и общо практикуващи лекари следи в реално време жизненоважни показатели на пациента.

Сигурност

Mедицинският екип предприема всички действия за организиране на необходимите мероприятия при влошаване на състоянието.

Помощ‍ 24/7

Възможност за връзка с наблюдаващия медицински екип по всяко време – всеки ден, 24 ч. в денонощието.

Договор‍

Официален ангажимент за избраните здравни услуги с предварително уредени взаимоотношения между страните.

Довери ни грижата за твоето здраве

Свържи се с нас за консултация, за да получиш грижата, която заслужаваш. За теб и твоите близки.

Усмихната руса жена с медицинска бяла престилка и стетоскоп